Primer Pleno Extraordinario

Segundo Pleno Extraordinario

Tercer Pleno Extraordinario

Cuarto Pleno Extraordinario

Quinto Pleno Extraordinario

Sexto Pleno Extraordinario

Séptimo Pleno Extraordinario

Octavo Pleno Extraordinario

Noveno Pleno Extraordinario

Décimo Pleno Extraordinario

Onceavo Pleno Extraordinario

Doceavo Pleno Extraordinario

Treceavo Pleno Extraordinario

Catorceavo Pleno Extraordinario

Quinceavo Pleno Extraordinario

Dieciseisavo Pleno Extraordinario